Piegāde: Omniva pakomāti Latvijā

1. Distances līgums

1.1. Šajā Interneta veikalā kasart.lv piedāvāto preču pārdevējs Sia, Kasart no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukts Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu: Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

1.2. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis pasūtījumu un atbilstoši šiem noteikumiem ir veicis samaksu par Preci.

2. Cenas

2.1. Visās kasart.lv norādītajās cenās iekļauts PVN.

2.2. PVN summa tiek iekļauta preces cenā.

2.3. Preces cena ir cena, par kādu Pārdevējs pārdod Preci Pircējam.

2.4. Mainoties uzņēmuma, preču, pakalpojuma izmaksām, cenas var bez brīdinājuma mainīties. Cenu maiņa neattiecas uz izmaiņu brīdī jau pasūtītajām precēm.

2.5. Ja pie attiecīgās Preces ir norādīta tās minimālā cena („sākot no EUR”), kuras apmērs ir atkarīgs no Preces tehniskajiem rādītājiem, daudzuma u.c., tad precīzu Preces cenu Pārdevējs norāda apstiprinājuma piedāvājumā.

3. Piegādes un samaksas kārtība

3.1. Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu.

3.2. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

3.3. Pārdevējs nodrošina preču piegādi 10 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes veidu izvēloties Pircējam: saņemšana drukātavā Kandavā,   vai arī izmantojot norādīto pasta, pakomāta pakalpojumu.

3.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta, diena, kad rēķinā norādītā naudas summa ir ienākusi Pārdevēja bankas kontā.

4. Atteikuma tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma. Pircēja pienākums ir 5 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas; pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma. Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis Pārdevējam šajā līgimā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam, trīsdesmit dienu laikā pēc preces saņemšanas.

4.2. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

4.3. Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora, telefona, vai citas elektroniskās ierīces vai monitora īpatnību dēļ Pircējam redzamo internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no preču izskata dabā.

×

Cart